Skip to content

KOMUNIKAT NR 07/12 Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.12.2012.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

20.11. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Poznańskiego. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonało wyboru władz Oddziału na lata 2012-2015. Prezesem został ponownie kol. Janusz Pazder. Wybrany Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: kol. Teresa Michałowiska-Barłóg – wiceprezes, kol. Zofia Kurzawa – sekretarz, kol. Adriana Podmostko-Kłos – skarbnik, kol. kol. Jolanta Goszczyńska, Jarosław Jarzewicz, Tomasz Ratajczak – członkowie Zarządu.Komisja Rewizyjna: kol. kol. Izabela Jasiecka – przewodnicząca, Gwidona Kempińska, Renata Linette. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów: kol. kol. Iwona Błaszczyk, Joanna Czech, Jarosław Jarzewicz, Teresa Michałowska-Barłóg, Tomasz Ratajczak. Realizując wniosek Komisji Rewizyjnej zamieszczamy poniżej fragment jej opinii dot. składek członkowskich:

Sprawdzając dokumentację finansową Komisja stwierdziła, że wysokość zaległych składek znacząco się zwiększyła i wynosi ona od 2009 roku do 31.10.2012 aż 8.312,00 co dotyczy 86 członków tj. 77% ogólnej liczby członków Oddziału Poznańskiego. Wzrost zaległości zwiększył się ogromnie w porównaniu z poprzednim okresem 2006-2009, kiedy zaległości wynosiły 3.320,00 zł (zaległość za lata 2006-2008 wyniosła 300,00 zł).

Według informacji Biura, apele o uregulowanie składek spotkały się  ze słabym odzewem. Regularne płacenie składek ma wpływ na wysokość dotacji otrzymywanej z Zarządu Głównego SHS, a tak wielkie zaległości ograniczają działalność Poznańskiego Oddziału. 

14.12. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziałów. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz dokonało wyboru władz naczelnych na lata 2012-2015. Prezesem został ponownie kol. Wojciech Włodarczyk, wiceprezesami kol. kol. Zbigniew Bania i Jan K. Ostrowski, sekretarzem generalnym kol. Anna Sylwia Czyż, skarbnikiem kol. Artur Badach, członkami Prezydium kol. kol. Jarosław Jarzewicz, Małgorzata Lisowska-Rzepecka. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany został m.in. kol. Jan Skuratowicz, a w skład Sądu Koleżeńskiego m.in. kol. Teresa Michałowska-Barłóg.
Miło nam poinformować, że Walne Zebranie Delegatów Oddziałów nadało godność Członka Honorowego Stowarzyszenia kol. Izabeli Jasieckiej Serdecznie gratulujemy!

INFORMACJE

17.01.2013 (czwartek) organizujemy wyjazd do Warszawy na wystawę „Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów”. Szczegóły w następnym Komunikacie. 

Do końca roku Biuro Oddziału będzie nieczynne. W pilnych sprawach można kontaktować się z p. Moniką Siwczak,tel. 724-280-535.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Zarząd Oddziału składa Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia!

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa

Zmieniony ( 20.12.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »